Tietosuojaseloste ja evästekäytännöt

 

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), Tietosuojalakia (2018/1050) ja muita henkilötietoihin liittyviä säädöksiä.

 

1. Rekisterinpitäjä

Puutarhatoimisto Ahlberg Oy, aputoiminimi Ahlbergin puutarha
Immersbyntie 101
01120 Västerskog
Y-tunnus: 0997509-0

2. Rekisteriasioista vastaa

Kaijus Ahlberg
info@ahlberginpuutarha.fi

3. Rekisterin nimi

Ahlbergin puutarhan asiakas-, sidosryhmä ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja tilausten toimittamiseen, sopimusten tekemiseen, asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitoon, markkinointiin ja laillisten velvoitteiden hoitamiseen. Ahlbergin puutarha varmistaa, että henkilötietojen käsittelylle on olemassa yksi tai useampi asetuksen mukainen oikeusperuste.

5. Rekistereiden muodot

Digitaaliset rekisterit

Suurin osa Ahlbergin puutarhan rekistereissä olevista henkilötiedoista on pilvipohjaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä. Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu useammalle tasolle henkilöstön tehtävien mukaan.

6. Rekisterissä olevat tiedot

Ahlbergin puutarhan henkilötietorekistereissä on asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja.

Asiakkaista ja yhteistyökumppaneista Ahlbergin puutarha kerää seuraavia tietoja:

 • yrityksen/henkilön nimi

 • yrityksen/henkilön katuosoite, postinumero ja toimipaikka

 • yhteyshenkilön etu- ja sukunimi

 • yhteyshenkilön puhelinnumero

 • yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 • toisinaan yhteyshenkilön henkilökohtainen matkapuhelinnumero

 • pankki- ja tilitiedot

 • myynti-/ostotiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Ahlbergin puutarha ei kerää henkilötietoja julkisista lähteistä. Saamme asiakkaiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien tiedot pääosin henkilöiltä itseltään tarjouspyyntöjen tai tilausten yhteydessä. Yleisimmin saamme henkilötiedot verkkolomakkeilla, sähköpostitse ja puhelimitse.

8. Rekistereiden suojausperiaatteet

Rekisterit sijaitsevat yhteistyökumppaneidemme suojatuilla palvelimilla. Rekisterit on suojattu asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin keinoin. Pääsy rekistereihin on rajattu ja käyttöä valvotaan lokitiedoin. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Ahlbergin puutarhan sekä kirjanpitäjämme työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

9. Henkilötietojen säännölliset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjänä Ahlbergin puutarha luovuttaa henkilötietoja tilitoimistolle ja verottajalle. Asiakastietoja ei myydä kenellekään, eikä niitä luovuteta Euroopan unionin ulkopuolelle. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

10. Henkilötietojen säilytysajat

Ahlbergin puutarha säilyttää rekistereissään olevia henkilötietoja sen ajan kuin se on sopimusten, palvelujen tuottamisen, laskutuksen, markkinoinnin, kirjanpito- ja työlainsäädännön nojalla tarpeen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy henkilötietoihin

Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Ahlbergin puutarha sinua koskevia henkilötietoja, millaisia tietoja ja mikä on asetuksen mukainen peruste henkilötietojesi käsittelylle. Voit tarkistaa tietojasi maksutta kerran vuodessa pyytämällä meiltä rekisteriotteen.

Lisäksi sinulla on rekisteröitynä oikeus

 • pyytää omien tietojesi korjaamista / oikaisua

 • rajoittaa tietojesi käyttöä esim. suoramarkkinointiin

 • siirtää tietosi järjestelmästä (yrityksestä) toiseen

 • vaatia tietojen poistamista esim. yhteistyön tai sopimuksen päätyttyä

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Teethän pyynnöt kirjallisesti. Yhteystiedot löydät kohdista 1 ja 2. Mainitse korjauspyynnön yhteydessä aiemmat tietosi ja miltä osin ne ovat muuttuneet. Vastaamme pyyntöön lain edellyttämän 30 päivän kuluessa.

Jos jokin jäi epäselväksi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystämme, ole yhteydessä Ahlbergin puutarhan rekisteristä vastaavaan henkilöön. Erityisen painavista syistä sinulla on oikeus kääntyä Tietosuojavaltuutetun puoleen. Pyydämme, että olet aina ensin yhteydessä meihin asian selvittämiseksi.

12. Evästekäytännöt

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään.

Evästeet voidaan jakaa neljään kategoriaan: välttämättömiin, toiminnallisiin, analytiikkaan ja markkinointievästeisiin. Osa evästeitä ovat välttämättömiä sivuston teknisen toiminnan kannalta. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja. Toiminnalliset evästeet taas parantavat sivuston toimintaa esimerkiksi muistamalla sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat, kuten sivuston kielen. Analytiikkaevästeet keräävät anonyymia tietoa tilastoja ja sivuston kehitystä varten.

Markkinointievästeiden avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa sivuston käyttäjälle mainontaa. Lisäksi sivustolla voi olla esimerkiksi sosiaalisen median laajennuksia, joita voit hyödyntää ollessasi kirjautuneena sometilillesi.